24-uurs verzorging

Een 24-uurs dienst houdt in dat er 24 uur thuiszorg wordt verleend, ter ondersteuning van het normale leven. Thuiszorg Ernestine voert de verzorging uit met een team van 8 tot 10 vaste medewerkers. De medewerkers van dit team zullen elkaar aanvullen en afwisselen, maar het team blijft hetzelfde. De cliënt wordt steeds verzorgd door dit vaste team en hoeft dus niet telkens opnieuw kennis te maken met andere medewerkers. De taken van de medewerkers worden onderling verdeeld naar inhoud en opleiding.

De taken:


Een 24-uurs dienst leveren is een zware manier van zorg verlenen voor elke zorginstelling. Ook wij noemen dit intensieve zorgverlening. In deze situatie blijft de cliënt in het eigen huis, maar gaat wel zijn leefomgeving delen met zorgverleners. Het is een kostbare manier van zorg. Thuiszorg Ernestine creëert binnen het huis van de cliënt als het ware een klein verzorgingstehuis. Verzorging in het eigen huis is vertrouwd en aangenaam. De wens van de cliënt staat centraal en de veiligheid blijft gewaarborgd. Er wordt een zorgplan opgesteld dat volledig gebaseerd is op de behoefte aan zorg van de cliënt. Het plan wordt bijgehouden in een draaiboek, wat telkens weer wordt aangepast aan de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de cliënt. Ook worden hierin voor alle partijen de gemaakte afspraken en regels vastgelegd. Een van die regels is bijvoorbeeld dat er van de familie van de cliënt slechts 1 contactpersoon wordt aangesteld. Deze persoon wordt door ons van A tot Z op de hoogte gehouden over de zorg en eventuele bijzonderheden. De contactpersoon van de familie krijgt van Thuiszorg Ernestine ook 1 vaste contactpersoon toegewezen, die zorgvuldig al uw vragen zal beantwoorden. Wij hebben gekozen voor deze aanpak omdat het belangrijk is voor de rust in het team van Thuiszorg Ernestine dat 1 persoon alle vragen stelt die de familie heeft en dat de juiste informatie wordt doorgegeven.

Het meest positieve van 24-uurs verzorging is dat de kwaliteit van leven zo lang mogelijk op hetzelfde niveau wordt gehouden. Als men ouder wordt, ziek is, niet langer in staat is om zelfstandig te leven en te wonen, dan kan men met het eigen medische team plannen maken, zonder af te wachten wie er tijd heeft. Een voorbeeld: Wilt u zo graag nog eens op vakantie? Dan overleggen wij met uw arts en met zijn toestemming gaan wij voor u aan de slag. Het team van Thuiszorg Ernestine denkt met u mee.


De kosten van een 24-uurs dienst:

Ons tarief zonder verpleegkundige bijzonderheden is een uurtarief van € 44,90.

Hieronder volgt een overzicht van een 24-uurs dienst zonder avondtarieven en weekendtoeslag, zodat u globaal kunt zien wat de kosten zijn. Wij geven u advies over de mogelijkheden die u heeft om een deel van de kosten vergoed te krijgen. Let op: indien u geen indicatie heeft voor een zorgvraag vanuit het CIZ of door middel van een verklaring van uw huisarts, dan komt er een toeslag van 6% BTW bovenop de nota.

24-uurs dienst: € 1078, - per dag (zonder toeslag) 12-uurs dienst: € 539, - per dag (zonder toeslag) 30 dagen (een hele maand) 24-uurs dienst: € 32.400 (zonder toeslag)

Deze kosten lijken schrikbarend, maar thuiszorg is nog altijd goedkoper dan verblijf in een verzorgings-, verpleeg- of ziekenhuis. Het is belangrijk om te bedenken dat de cliënt thuis verzorgd wordt door gediplomeerde krachten, die volgens de normen van de CAO Thuiszorg/verpleeghuis dienen te worden uitbetaald.

Een tegemoetkoming in de kosten kunt u aanvragen bij het CIZ, waarbij u motiveert waarom u recht denkt te kunnen hebben op 24-uurs zorgverlening.

24-uurs zorg wordt altijd tijdelijk toegekend indien er bijvoorbeeld geen (nog) plaatsing mogelijk is in een verzorgings- of verpleeghuis. De indicatie van het CIZ wordt toegekend aan het tehuis waar iemand op termijn zal gaan verblijven. Tot er een plaats vrijkomt, kan Thuiszorg Ernestine worden ingehuurd en betaald door het betreffende tehuis om 24-uurs zorg te leveren bij de cliënt thuis.

Deze 24-uurs zorg kan ook worden ingehuurd door het ziekenhuis als er een ziekenhuisbed beschikbaar moet komen voor een andere patiënt. Als duidelijk is dat de cliënt thuis goed zal worden verzorgd, gaat het ziekenhuis een overeenkomst aan met Thuiszorg Ernestine.

In de laatste levensfase (terminale verzorging), wordt er door het CIZ en de AWBZ ook 24-uurs zorg aan huis vergoed.

Voor de hierboven beschreven situaties zou u een vergoeding kunnen krijgen voor 24-uurs verzorging. Als u een zorgindicatie hebt gekregen van het CIZ, dan kunt u die omzetten naar een Persoonsgebonden Budget (PGB). U kunt met dat geld een deel van de kosten van de 24-uurs zorgverlening inkopen. Ook als u een indicatie heeft vanuit het zorgloket, de WMO, kunt u een deel van de kosten aanvullen. Met deze indicaties heeft u het volledige bedrag nog niet in handen, de kosten worden hiermee niet volledig gedenkt. Dit betekent dat u het resterende bedrag zelf moet aanvullen. Wellicht heeft u nog een extra verzekering particuliere thuiszorg afgesloten. Afhankelijk van de polisvoorwaarden kan de verzekeraar u bijstaan in de kosten.

Als het CIZ van mening is dat u aangewezen bent op een verpleeg- of verzorgingshuis, dan bestaat de volgende mogelijkheid: heeft u iemand die u bij kan staan als mantelzorger, dan kunt u ook een aanvraag doen om de zorguren die bestemd zijn voor het tehuis, uit te keren aan uzelf in een Persoonsgebonden Budget. U hebt dan voldoende armslag om thuis te kunnen blijven wonen. Thuiszorg Ernestine zal zich volledig inzetten om u bij te staan in de laatste levensfase.

Thuiszorg Ernestine onderzoekt met u alle mogelijkheden voor uw zorgvraag. Wellicht heeft u familie die graag ingepland wil worden bij de 24-uurs zorg. Als zij bijvoorbeeld een slaapdienst draaien, dan kunt u alweer besparen op de kosten. Heeft u geen familie, dan kunt via de rechter een advocaat toegewezen krijgen die uw medische en financiële belangen behartigt. Daarnaast kunt een tweede contactpersoon aanstellen die toezicht houdt op uw verzorging.

Als thuiszorg zijn wij bereid en in staat om u zorg te bieden tot aan de laatste uren van uw leven. Het enige wat wij vragen is wederzijds respect en samenwerking. Uw zorgbehoefte staat op de eerste plaats. Als mocht blijken dat wij de gewenste zorg niet meer kunnen leveren, dan zijn wij wettelijk verplicht om dit door te geven aan uw huisarts. Het is aan hem of haar om dan uiteindelijk de beslissing te nemen de zorg over te dragen aan een andere instelling. Wij willen namelijk te allen tijde de zorg kunnen waarborgen en gemaakte afspraken nakomen.

Respect en overleg zijn voor ons belangrijk in de samenwerking met alle betrokken partijen. 24-uurs zorg vraagt veel van ons team, maar ook van de cliënt en de naasten. Wij blijven gasten in uw huis en daarom zijn respect en overleg cruciaal in deze samenwerking.

Wij hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht van de inhoud van onze 24-uurs verzorging. Deze brochure is het uitgangspunt voor de zorg die wij u kunnen bieden. Afhankelijk van uw situatie, wensen en ideeën, kunnen wij het zorgplan aanpassen en optimaliseren.