Welkom
op de website van Thuiszorg Ernestine.

KvK: 23081336
AWBZ-erkend
United Care
Wie zijn we?
Thuiszorg Ernestine is een particuliere thuiszorgorga-nisatie die is opgericht in 2005. Wij onderscheiden ons van andere thuiszorg-organisaties door klein-schalige zorg rondom de cliënt te bouwen. Bij voorkeur doen wij dat in samenwerking met familie, vrienden en mantelzorgers. Op deze manier blijft de zorg overzichtelijk voor alle betrokkenen en krijgt de cliënt optimaal de kans om zijn eigen weg te vinden in de nieuwe situatie.
Display
Click on the flag to watch
this site in
International
view.
Healthcare Ernestine International view.
Menu

Alle rechten voorbehouden / All rights reserved © ThuiszorgErnestine.nl  |  Webservice EBS Media Internetdiensten

Thuiszorg Ernestine

Thuiszorg Ernestine heeft als eerste doel kwalitatief hoogstaande zorg, met op de tweede plaats een betaalbare prijs! Een kleine organisatie met een groot persoonlijk aspect. Hoe lukt dat?

·
Door verpleegkundigen/verzorgenden te zoeken, die in staat zijn voor en met kinderen te werken, met voor enkele een ruimere taakstelling dan hun strikte opleiding: dus naast de verpleegkundige inzet ook bv. inzetbaar om als oppas te werken. werken in een volle baan in het ziekenhuis, maar wel graag in de thuissfeer met grote persoonlijke betrokkenheid in een 1op 1 situatie en wat willen . De verpleegkundigen van Thuiszorg Ernestine kunnen ook door andere thuiszorg instellingen worden ingehuurd via Thuiszorg Ernestine als daar een tekort is aan hulpkrachten. Dit gaat binnen een samenwerkings verband van meerder thuiszorg instellingen. Thuiszorg Ernestine ziet deze taak niet als een van groot commercieel belang maar eerder als een dienst verlening om zo de zorg voor kinderen te kunnen verbeteren
·
De verpleegkundigen kunnen dus ook ingezet worden als een (spoed-) oppas. Zo weten ouders dat er iemand op hun kind komt passen die bekent is met eventueel noodzakelijke handelingen en de zorg rond hun kind.
·
Thuiszorg Ernestine werkt met een digitaal cliënt dossier met daarin als vast onderdeel een overzichtelijk zorgplan. Er wordt gestreefd naar een zo klein mogelijke vaste groep hulpverleners per gezin zodat persoonlijke zorg in de best haalbare vorm kan worden verstrekt.
·
Het jaarabonnement van Thuiszorg Ernestine kost 70 euro. Hierbij wordt er een intake consult verricht met inventarisatie van zorgvraag en mogelijkheden. Er wordt een digitaal cliënt dossier aangemaakt en daarin wordt het zorgplan opgenomen. Dit dossier wordt beschikbaar gehouden ook als de zorg niet direct nodig is na het eerste consult. Thuiszorg Ernestine verzorgt de administratie rond het dossier en houdt regelmatig contact met cliënten over de uitvoering van zorg en eventuele bijstelling van de wensen van haar cliënten. Over de kosten van de afgenomen zorg zullen in het intake consult verdere afspraken gemaakt worden, waarbij de landelijke richtlijnen voor thuiszorg vergoeding gevolgd worden.

Kwaliteit en motivatie…


...is volgens ons de basis voor het verlenen van goede zorg.

Hoog in het vaandel staat de persoonlijke aandacht voor de cliënt, kwaliteit gaat voor kwantiteit. Een gemotiveerd en gespecialiseerd team staat voor U klaar!

U kunt uw zorgvraag per direct aan ons voorleggen.


Waar?

Door heel Nederland en internationaal.


Wanneer u meer wilt weten over onze diensten, klikt u dan hieronder voor een omschrijving van de mogelijkheden:


> Persoonsgebonden budget en AWBZ

> Zorgbundel

> Services & Kwaliteit - Uurtarieven

> Gezinshulp - Verpleegkundige zorg - Hulp na ziekenhuisopname

> 24-uurs Verzorging

> Gespecialiseerde Kinderverzorging

> Terminale Verzorging

Alle rechten voorbehouden / All rights reserved © ThuiszorgErnestine.nl  |  Webservice EBS Media Internetdiensten