Persoonsgebonden budget en AWBZ

Wij werken met een persoonsgebonden budget (PGB) voor mensen vanuit het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Mensen met recht op thuiszorg vanuit de AWBZ kunnen eveneens bij Thuiszorg Ernestine terecht met een PGB.


Thuiszorg Ernestine levert géén zorg in natura vanuit de AWBZ. Indien u een particuliere thuiszorgverzekering hebt kunt u ook bij ons terecht. De prijzen van Thuiszorg Ernestine worden volgens de wettelijke verplichtingen uitgevoerd en vastgesteld volgens de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen & Thuiszorg. (Er is een resultaat bereikt voor de CAO Verpleeg– en Verzorgingshuizen & Thuiszorg. Per 1 januari 2008 is er geen aparte cao meer voor de Thuiszorg, maar is er één CAO VVT).


Ook kunt u zonder deze vaststelling bij ons zorg kopen.