Uurtarieven

In de discussie over de verhoging van de eigen bijdrage, heeft minister Hoogervorst een aantal uitspraken gedaan die ertoe leiden dat er overspannen beelden dreigen te ontstaan over de uurtarieven in de thuiszorg.

De minister gaf aan, dat de eigen bijdrage maar 5% dekt van de kosten.

Met een gemiddelde eigen bijdrage van € 4,80 in 2003 komen de rekenaars dan uit op € 96, - per week. "Het lijken wel consultants daar in de thuiszorg", merkte iemand op.

Om misverstanden te voorkomen:

de maximum thuiszorgtarieven liggen heel wat lager.

Ze variëren met het soort hulp.

Deze tarieven zijn openbaar.

Bent u geïnteresseerd? Kijk dan hier, bij onze tarieven. Deze tarieven hanteert Thuiszorg Ernestine, volgens landelijke afspraken, en kunnen jaarlijks gewijzigd worden.


Service & kwaliteit

Thuiszorg Ernestine werkt vanuit een Holistische mensvisie.

Dit betekent dat er aandacht is voor de cliënt, maar tevens voor zijn of haar geestelijk welbevinden en omgeving.

Voordat wij daadwerkelijk zorg bieden, wordt gezamenlijk een zorgplan opgesteld. De kosten zijn € 70, - per consult - dat geldt ook voor een intake. Daarna beoordeelt Thuiszorg Ernestine of zij u daadwerkelijk hulp kan bieden.