Gezinshulp

Het kan gaan om huishoudelijke hulp, maar ook om een luisterend oor voor ouder en kind.

Wij kunnen helpen in gezinnen met een lichamelijk als wel een verstandelijk gehandicapt kind. Ook bij gedragsproblemen kunt u onze hulp inroepen. Wij passen op deze kinderen als de ouders een dag of een avond weg willen


Verpleegkundige zorg

Voor lange of korte tijd kunt u gebruik maken van de diensten van een ervaren (gediplomeerd) verpleegkundige, die BIG geregistreerd is en voorbehouden handelingen mag uitvoeren  


Gezinsondersteuning

Thuiszorg Ernestine biedt zorg aan mensen en gezinnen in moeilijke tijden. Indien nodig, zorgen wij dan voor:


Hulp na ziekenhuisopname

In Nederland worden mensen steeds sneller uit het ziekenhuis ontslagen na een opname en behandeling.

Soms komen mensen hierdoor in de problemen, omdat ze geen familie of vrienden hebben om hen op te vangen en nazorg te geven, Thuiszorg Ernestine kan verpleegkundigen leveren die de behandeling van een arts kunnen voortzetten.