Welkom
op de website van Thuiszorg Ernestine.

KvK: 23081336
AWBZ-erkend
United Care
Wie zijn we?
Thuiszorg Ernestine is een particuliere thuiszorgorga-nisatie die is opgericht in 2005. Wij onderscheiden ons van andere thuiszorg-organisaties door klein-schalige zorg rondom de cliënt te bouwen. Bij voorkeur doen wij dat in samenwerking met familie, vrienden en mantelzorgers. Op deze manier blijft de zorg overzichtelijk voor alle betrokkenen en krijgt de cliënt optimaal de kans om zijn eigen weg te vinden in de nieuwe situatie.
Display
Click on the flag to watch
this site in
International
view.
Healthcare Ernestine International view.
Menu

Alle rechten voorbehouden / All rights reserved © ThuiszorgErnestine.nl  |  Webservice EBS Media Internetdiensten

De keuze van de cliënt
Thuiszorg Ernestine BV vindt dat we nu in een tijd leven, waarin een cliënt moet kunnen aangeven door een man of een vrouw verzorgd te willen worden. Er kunnen religieuze redenen zijn, of omdat je als vrouw niet door een man verzorgd wil worden. Thuiszorg Ernestine BV zal ook bij alle zorgdiensten deze keuze aanbieden aan de cliënten, en daarbij onze kwaliteitsregels van de onderneming Thuiszorg Ernestine BV naleven. Zie de bijlage Contract.

Waarom Thuiszorg Ernestine?
Het personeel van de tak internationale zorg is goed in de Engelse taal, zowel schriftelijke als de uitspraak van het Engelse taal. Er is ook een contract met de kwaliteitsvoorwaarden van de internationale thuiszorg Ernestine BV.

Korte zorg
Als eerste werkt Thuiszorg Ernestine BV op de werkvloer alléén met VIG-verzorgenden als het gaat om korte-zorg-momenten. Ter ondersteuning van deze verzorging is er een A-verpleegkundige die naloopt hoe de verzorging voor de cliënt is. In dit geval zetten wij dus géén niveau 3 en 4 verzorgenden in om onnodig leed bij de cliënt te voorkomen.

Speciale zorg
Voor mensen na een ziekenhuisopname of voor mensen die te maken hebben met het beginstadium van een ziekte, zieker worden of niet meer beter worden, willen wij onze zorg aan hen waarborgen door personeel aan bed te bieden met veel ervaring. Zo kunnen alle zaken rondom de cliënt beter in de gaten gehouden worden. Wij zetten dan dagelijks het hoogst opgeleide personeel in voor de korte-zorg-momenten om de cliënt zo goed mogelijk bij te staan bij het verliezen van hun onafhankelijkheid in hun persoonlijke verzorging.

Langere zorg
Voor de lange-zorg-momenten, langer dan een uur, zullen wij wel samenwerken met niveau 3 en 4 verzorgenden naast de VIG-verzorgenden en verpleegkundigen. Voor die zorguren bestaat er namelijk een groot zorgplan voor de cliënt en is er meer tijd beschikbaar om de situatie van de cliënt van dag tot dag te beoordelen, bijvoorbeeld hoe het gaat met de cliënt. Dit gebeurt in samenwerking met leidinggevenden.

Alle rechten voorbehouden / All rights reserved © ThuiszorgErnestine.nl  |  Webservice EBS Media Internetdiensten