Welkom
op de website van Thuiszorg Ernestine.

KvK: 23081336
AWBZ-erkend
United Care
Wie zijn we?
Thuiszorg Ernestine is een particuliere thuiszorgorga-nisatie die is opgericht in 2005. Wij onderscheiden ons van andere thuiszorg-organisaties door klein-schalige zorg rondom de cliënt te bouwen. Bij voorkeur doen wij dat in samenwerking met familie, vrienden en mantelzorgers. Op deze manier blijft de zorg overzichtelijk voor alle betrokkenen en krijgt de cliënt optimaal de kans om zijn eigen weg te vinden in de nieuwe situatie.
Display
Click on the flag to watch
this site in
International
view.
Healthcare Ernestine International view.
Menu

Alle rechten voorbehouden / All rights reserved © ThuiszorgErnestine.nl  |  Webservice EBS Media Internetdiensten

Organisatie Thuiszorg Ernestine


Mocienne Petit Jackson is oprichter van Thuiszorg Ernestine, opgestart in 2005 en manager/directie van de onderneming, welke wordt bijgestaan door de Raad van Toezicht.

In 2008 heeft ze de AWBZ certificering behaald als zorginstelling in the United Care. Haar werk bestaat uit sociaal pedagogisch werk met mensen met lichamelijke - en geestelijke beperking: verzorging en ondersteuning aan gezinnen en kinderen met een autistische aandoening  en mensen met een lichamelijke handicap.


Haar carrière in de zorg is begonnen op 15 jarige leeftijd, in 1990, door de huishoudschool te gaan doen en voortgezet speciaal onderwijs leerweg in te gaan voor sociaal pedagogisch werk niveau 1, 2 en 3. Deze leerweg bestond uit het vak leren op de werkvloer, ze is afgestudeerd in 1995.


Mocienne heeft veel werkervaring met werk in tehuizen en zorginstellingen, gezinszorg en crèche, van leeftijdsgroepen van nul tot en met vier en van zestien tot en met tachtig.


In 2002 heeft ze vervolgopleiding sociaal pedagogisch werk gedaan op MBO niveau 4. In 1999 heeft ze kennis gemaakt met de thuiszorg bij Thuiszorg Gooi- en Vechtstreek, na gewerkt te hebben als professionele nanny, zowel als zelfstandige als voor Medi Interim Uitzendbureau.

Van 1998 tot 2004 is ze intern bedrijfskunde gaan studeren door bij bestaande ondernemers stage te lopen binnen hun organisatie en onderzoek te doen.

Alle rechten voorbehouden / All rights reserved © ThuiszorgErnestine.nl  |  Webservice EBS Media Internetdiensten