Welkom
op de website van Thuiszorg Ernestine.

KvK: 23081336
AWBZ-erkend
United Care
Wie zijn we?
Thuiszorg Ernestine is een particuliere thuiszorgorga-nisatie die is opgericht in 2005. Wij onderscheiden ons van andere thuiszorg-organisaties door klein-schalige zorg rondom de cliënt te bouwen. Bij voorkeur doen wij dat in samenwerking met familie, vrienden en mantelzorgers. Op deze manier blijft de zorg overzichtelijk voor alle betrokkenen en krijgt de cliënt optimaal de kans om zijn eigen weg te vinden in de nieuwe situatie.
Display
Click on the flag to watch
this site in
International
view.
Healthcare Ernestine International view.
Menu

Alle rechten voorbehouden / All rights reserved © ThuiszorgErnestine.nl  |  Webservice EBS Media Internetdiensten

De Raad van Toezicht van “Thuiszorg Ernestine” monitoren en controleren of de organisatie zich correct gedraagt ten aanzien van alle beloofde en betrokken zorg. De thuiszorg activiteiten moeten tenminste voldoen aan de gestelde verwachtingen of hoger zijn dan deze, waarbij de kwaliteitsnormen zo hoog mogelijk dienen te zijn.


Het bestuur bestaat uit 5 onafhankelijke personen die in dienst zijn van andere organisaties of welke een eigen onderneming voeren binnen de gezondheidszorg, danwel hun ervaringen benutten uit voormalige werkzaamheden binnen de gezondheidszorg ter ondersteuning van “Thuiszorg Ernestine”.


Voor elke hoofdtaak binnen de organisatie “Thuiszorg Ernestine” is een toezichthouder aangesteld.


Een arts heeft de supervisie over de verpleegkundigen die werken voor “Thuiszorg Ernestine”.

De cliënt, belanghebbende partij of bezoeker heeft primair te maken met “Thuiszorg

Ernestine” en de Raad van Toezicht blijft op de achtergrond.


Met vragen, problemen of klachten dient u ten alle tijden contact op te nemen met “Thuiszorg Ernestine”. Ook de kwaliteit van de zorg en de vervulling van overeenkomsten moet primair worden besproken met “Thuiszorg Ernestine”.

Echter, in het onwaarschijnlijke geval dat u van mening bent dat uw klacht niet goed is behandeld, dan pas kunt u contact opnemen met de Raad van Toezicht op het adres als onderstaande is weergegeven.

Ook “Thuiszorg Ernestine” als onderneming kan direct aan de Raad van Toezicht meldingen doen en problemen voorleggen.


U kunt een bericht sturen naar de Raad van Toezicht doormiddel van een persoonlijke brief of per e-mail.

Na ontvangst van uw bericht zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen.


toezicht @ thuiszorgernestine.nl


Raad van Toezicht

Thuiszorg Ernestine
Postbus 1553
3500 BN UtrechtAlle rechten voorbehouden / All rights reserved © ThuiszorgErnestine.nl  |  Webservice EBS Media Internetdiensten