Welkom
op de website van Thuiszorg Ernestine.

KvK: 23081336
AWBZ-erkend
United Care
Wie zijn we?
Thuiszorg Ernestine is een particuliere thuiszorgorga-nisatie die is opgericht in 2005. Wij onderscheiden ons van andere thuiszorg-organisaties door klein-schalige zorg rondom de cliënt te bouwen. Bij voorkeur doen wij dat in samenwerking met familie, vrienden en mantelzorgers. Op deze manier blijft de zorg overzichtelijk voor alle betrokkenen en krijgt de cliënt optimaal de kans om zijn eigen weg te vinden in de nieuwe situatie.
Display
Click on the flag to watch
this site in
International
view.
Healthcare Ernestine International view.
Menu

Alle rechten voorbehouden / All rights reserved © ThuiszorgErnestine.nl  |  Webservice EBS Media Internetdiensten

Tarieven
Hieronder volgt per tariefcode de geplande aangeboden zorg met bijbehorend personeel.

 Naam                     Omschrijving

                    Persoonlijke verzorging speciaal. Deze zorg is voor een                     somatische -, psychogeriatrische - of psychiatrische                     aandoening of handicap. Voor deze zorg zullen er                     verpleegkundigen + VIG-verzorgenden worden ingezet.
 Wij rekenen een uurtarief van € 62,00.

                    Gespecialiseerde verpleging. Deze zorg is voor cliënten met                     een somatische - of een psychogeriatrische aandoening of                     een handicap. Voor deze zorg zullen er verpleegkundigen zijn.                     Wij rekenen een uurtarief van € 70,57.

                              Leren omgaan met de gevolgen van een somatische -,                               psychogeriatrische- of psychiatrische aandoening of                               beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke                               handicap. Voor deze zorg zullen in totaal SPH en SPW + B-                               verpleegkundigen in een team samenwerken. Wij rekenen                               een uurtarief € 50,00.

BGJ(I) VG basis +       Begeleiding bij het toepassen en inslijpen van aangeleerde  
Module                     vaardigheden en gedrag of een Multi-probleemgezin of
cliënt kenmerk           kinderen/jongeren met verstandelijke handicap die gepaard                               gaat met psychische stoornis en met matig of zwaar                               probleemgedrag. Voor deze zorg zullen in totaal SPW + SPH +                               B-verpleegkundigen + A-verpleegkundigen in een team                               samenwerken. Wij rekenen een uurtarief van € 89,00.  

 Oefenen en methodisch ingrijpen gericht op het leren omgaan  met de gevolgen van een ernstige zintuiglijke en/of  communicatieve beperking. Voor deze zorg zullen SPW + SPH  samenwerken. Wij rekenen een uurtarief van € 107,30.

 Begeleiding en ondersteuning bij beperkingen op het vlak van  zelfregie over het dagelijkse leven, zelfstandig wonen, voor  cliënten met niet aangeboren hersenletsel. Deze zorg wordt  gedaan door A-verpleegkundigen + VIG met SPW/SPH  achtergrond. Wij rekenen een uurtarief van € 74,00.

 Activerende begeleiding: het op korte termijn doen afnemen  van een crisissituatie ter voorkoming en vermijding van uit-  huis-plaatsing van het kind door herstel in het gezin of ter  voorkoming van het Multi-probleem. Deze zorg wordt gedaan  door SPW/SPH + A-verpleegkundige + B-verpleegkundige.
 Wij rekenen een uurtarief € 106,73.

Lichamelijke verzorging/ondersteunende begeleiding                 
 
Gespecialiseerde verzorging/intensieve begeleiding  

Een BIG Geregistreerd Verpleegkundige   

Gespecialiseerde verpleging/terminale begeleiding en verzorging  

PV-speciaal

VP-speciaal
BG-Thuiszorg

BG ZG basis +
Module cliënten- kenmerk ZG


OB speciaal 1
basis + Module cliënt-kenmerk NAH


AB speciaal 2 basis + Module cliënt-kenmerk + module beschik-baarheid JLVG


€ 36,10 p.u.

€ 44,90 p.u.

€ 59,90 p.u.

€ 74,60 p.u.

Alle rechten voorbehouden / All rights reserved © ThuiszorgErnestine.nl  |  Webservice EBS Media Internetdiensten